Avis legal

Avís Legal |1.- DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de domini web ca STILMAG,SCP (d’ara endavant STILMAG), amb domicili a aquests efectes a Sabadell, Güell i Ferrer, número de N.I.F.: J64835879, inscrita al Registre d’Activitats econòmiques . Correu electrònic de contacte: stilmag@stilmag.com del lloc web.

2.- Usuaris

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de domini web ca STILMAG,SCP (d’ara endavant STILMAG), amb domicili a aquests efectes a Sabadell, Güell i Ferrer, número de N.I.F.: J64835879, inscrita al Registre d’Activitats econòmiques . Correu electrònic de contacte: stilmag@stilmag.com del lloc web.

3.- Ús del portal

STILMAG.COM proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a STILMAG o als seus llicenciants als quals l’USUARI hi pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable,comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (1) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (2) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (3) provocar danys als sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (4) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo manipular els missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfogs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, STILMAG no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4.- Protecció de dades

STILMAG compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a stilmag@stilmag.com, farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades a cada cas, informant-vos de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.
Així mateix, STILMAG informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5.- Propietat intel·lectual i Industrial

STILMAG compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a stilmag@stilmag.com, farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades a cada cas, informant-vos de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, STILMAG informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

6.- Exclusió de garanties i responsabilitat

STILMAG no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7.- Modificacions

STILMAG es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent modificar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a el portal.

8.- Enllaços

En cas que a stilmag.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, STILMAG no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas STILMAG assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles esmentats o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9.- Drets d'exclusió

STILMAG es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS

STILMAG perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADASTILMAG podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.
La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades. que siguin modificades per altres.
12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre STILMAG i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.